You Are Here: Strona główna > Produkty i usługi > Bankowość korporacyjna > Rozliczenia międzynarodowe
Rozliczenia międzynarodowe
 

Przekazy transgraniczne
Szybkie przelewy w wielu walutach na atrakcyjnych warunkach.

Akredytywy
Różnego rodzaju akredytywy m.in. gotówkowe, negocjacyjne, gwarancyjne z odroczonym terminem zapłaty, przenośne, wiązane.

Inkaso
Usługi inkasa importowego i eksportowego, w tym inkaso dokumentowe/dyskonto i inne uzupełniające produkty finansowe dla handlu.

Gwarancje bankowe
Różnego rodzaju gwarancje bankowe m.in. płatności, dobrego wykonania kontraktu, przetargowe, zwrotu zaliczki, jakości/utrzymania, finansowe.

Factoring międzynarodowy
Usługi factoringu finansowego i niefinansowego.