You Are Here: Strona główna > Obsługa klienta > Reklamacja
Reklamacja
 

Jeśli masz uwagi lub zastrzeżenia dotyczące jakości usług oferowanych przez Bank, możesz je zgłosić z wykorzystaniem najdogodniejszej dla Ciebie formy kontaktu:
Listownie na adres siedziby Banku: Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce; ul. Plac Trzech Krzyży nr 18; 00-499 Warszawa

E-mail: Complaints@pl.icbc.com.cn; reklamacje@pl.icbc.com.cn

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim i zgodnie z procedurą załączoną poniżej. Informujemy, że procedura obejmuje możliwość alternatywnego rozstrzygania sporów i wskazanie podmiotów, do których klient może się zwrócić. >>