You Are Here: Strona główna > Produkty i usługi > PSD2 API
PSD2 API
 

Zmieniona dyrektywa o usługach płatniczych (ang. Payments Services Directive; PSD2) upoważnia banki do zapewnienia dostępu do konta (XS2A) licencjonowanym zewnętrznym dostawcom usług (ang. Third Party Providers; TPPs). Istnieją trzy kategorie dostawców zewnętrznych (TPP):

● Dostawca usług informacji o koncie (ang. Account Information Service Provider; AISP): Interfejs programowania aplikacji (ang. application programming interface; API) podmiotu AISP umożliwia dostęp do danych rachunku płatniczego online klienta za pośrednictwem TPP.

● Dostawca usługi inicjowania płatności (ang. Payment Initiation Service Provider; PISP): API podmiotu PISP służy do inicjowania płatności z internetowego rachunku płatniczego za pośrednictwem TPP.

● Dostawca usług płatniczych, który jest wystawcą instrumentów płatniczych opartych na karcie (ang. Payment Service Providers that are Card-based Payments Instruments Issuer; CBPII): API podmiotu CBPII potwierdza dostępność środków na rachunku płatniczym online.

W Dyrektywie PSD2 stwierdzono również, że komunikacja między dostawcą usług płatniczych zapewniającym i utrzymującym rachunek płatniczy dla płatnika (ang. Account Servicing Payment Service Provider; ASPSP) a TPP musi być bezpieczna i zgodna z regulacyjnymi standardami technicznymi (ang. Regulatory Technical Standards; RTS) dotyczącymi silnego uwierzytelnienia klienta oraz wspólnej i bezpiecznej komunikacji.

Nasz bank wdrożył interfejs ICBC PSD2 API oparty na standardzie Open Banking Implementation Entity (OBIE) w celu zapewnienia zgodności z regulacjami PSD2. Nasza bankowa platforma API zgodna z PSD2 została zaprojektowana w celu zapewnienia gotowej do użycia, kompletnej infrastruktury dla interfejsów API PSD2. Szczegółowe dokumentacje i specyfikacje można znaleźć w naszym portalu dla deweloperów API ICBC. Mogą Państwo również przetestować nasze interfejsy API przy użyciu powszechnie używanych standardowych narzędzi dostępu do interfejsu API.

Kwartalny raport statystyczny:

  2022-3rd quarter >>
  2022-2nd quarter >>
  2023-1st quarter >>
  2022-4th quarter >>

Portal programistów API ICBC:
https://open.icbc.com.cn/icbc/apip/europe/index.html

Twoje prawa kiedy reazlizujesz płatności w Europie: Ulotka-Twoje Prawa - płatności