You Are Here: Strona główna > Obsługa klienta > Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
 

P1: Jak otworzyć konto firmowe?
A1: Spółki polskie powinny przedłożyć komplet następujących dokumentów:
1.Umowa spółki/statut spółki.
2.Wyciąg danych aktualnych z Krajowego Rejestru Sądowego.
3.Uchwała Zarządu spółki upoważniająca do otwarcia konta.
4.Diagram przedstawiający strukturę właścicielską spółki.
5.Najnowsze sprawozdanie finansowe spółki.
6.Oryginały dokumentów tożsamości reprezentantów spółki i osób upoważnionych do rachunku.
7.Notarialnie poświadczone kopie dokumentów tożsamości i pełnomocnictwa - w przypadku, kiedy reprezentant lub osoba upoważniona do rachunku nie może stawić się osobiście w siedzibie Oddziału.
8.Dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania (rachunek za media lub list polecony nadany na adres domowy; dokumenty nie starsze niż 6 miesięcy) beneficjenta rzeczywistego spółki (osoby fizycznej posiadającej co najmniej 10% udziałów w spółce).
9.Dokument poświadczający źródło pochodzenia majątku beneficjenta rzeczywistego.
10.W przypadku chęci otwarcia konta dla spółki zagranicznej prosimy o kontakt pod numerem: 0048 22 22788066.

P2: Czy mój depozyt zabezpiecza system gwarancji depozytów?
A2: ICBC (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako oddział banku ICBC (Europe) S.A. zarejestrowanego w Luksemburgu. Depozyty złożone w Oddziale są gwarantowane przez System Gwarancji Depozytów w Luksemburgu, w ramach którego Klient może uzyskać maksymalnie 100.000 EUR zwrotu.

P3: Dlaczego przy pierwszym zalogowaniu się do bankowości internetowej nie da się wypełnić pola „hasło” i „weryfikacja”?
A3: Przy pierwszym zalogowaniu się należy sprawdzić, czy zainstalowany został program ActiveX. W celu instalacji programu należy określić typ własnego systemu operacyjnego (32 lub 64-bitowy) poprzez wybór pliku "Mój komputer" i "Właściwości systemu". Po określeniu typ systemu operacyjnego, należy pobrać odpowiedni program ze strony internetowej banku i zainstalować odpowiednią wersję.

P4: Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło kilka razy, co się stanie?
A4: Jeżeli w ciągu jednego dnia niepoprawne hasło zostanie wprowadzone trzy razy, Twój system bankowości internetowej będzie tymczasowo zablokowany. Następnego dnia zostanie odblokowany automatycznie.
Jeśli niepoprawne hasło zostanie wprowadzone 10 razy, Twój system bankowości internetowej zostanie trwale zablokowany. Wizyta w oddziale jest w takiej sytuacji konieczna.

P5: Co należy zrobić w przypadku zablokowania tokena?
A5: Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu hasła w celu odblokowania tokena konieczny jest kontakt z pracownikiem Oddziału.

P6: Co należy zrobić w przypadku, gdy system informuje o niepoprawnym wyniku weryfikacji kodu mimo że wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie?
A6: Jeśli weryfikacja nie powiedzie się dwukrotnie należy skalibrować hasło w module obsługi klienta. Kalibracji można dokonać maksymalnie 10 razy dziennie.

P7: Co należy zrobić, jeśli zapomniałeś swojego hasła?
A7: Wizyta w oddziale jest w takiej sytuacji konieczna.

P8: W jakich walutach dostępne są w oddziale rachunki bankowe?
A8: PLN, CNY, USD, EUR