You Are Here: Strona główna > Prywatność i RODO > Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych
 
W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Aleksandra Jarkiewicz, z którą mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@pl.icbc.com.cn.