You Are Here: Strona główna > Obsługa klienta > AKTUALNOŚCI
Zmiany do warunków ogólnych dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków
 
W związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą sposobu świadczenia niektórych usług na rzecz Klientów, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.Oddział w Polsce informuje, że zgodnie z art. 12 „Warunków ogólnych otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadących osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami w banku Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce” (dalej: „Warunki Ogólne”) Bank wprowadza zmiany w treści Warunków ogólnych.
Uwaga:
Nowe Warunki ogólne i wykaz zmian zostaną wysłane na adres pocztowy i e-mail, które Państwo zgłosili do Banku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi Warunkami ogólnymi i odesłanie dokumentu z podpisem reprezentanta.
Zmiany wprowadzone przez Bank obejmują także stosowanie nowej metody autoryzacji transakcji, która wymaga użycia tokenu dynamicznie generującego hasło. Token należy odebrać osobiście w siedzibie Banku. Informujemy, że po 14 września 2019 r. poprzednia metoda autoryzacji z użyciem klucza USB nie będzie już obowiązywać, a transakcje będzie można wykonywać tylko za pomocą tokenu dynamicznie generującego hasło.