You Are Here: Strona główna > Obsługa klienta > AKTUALNOŚCI
Informacja dla Klientów Banku dot. mikrorachunków podatkowych oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 

Drodzy Klienci,

W związku ze zmianą przepisów Ordynacji podatkowej uprzejmie informujemy, że od dnia 1.01.2020 r. płatności podatków PIT, CIT i VAT do Urzędu Skarbowego należy dokonywać na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Przed zleceniem płatności faktury dane kontrahenta powinny zostać każdorazowo sprawdzone z danymi ujawnionymi na białej liście podatników VAT aktualizowanej przez Ministerstwo Finansów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi pod adresem internetowym: podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Jednocześnie informujemy, że na mocy przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dnia 13.10.2019 rozpoczął swe funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji obowiązane są: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe informacje na temat obowiązków ustawowych umieszczono pod adresem: www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych